Ekspedycja Antarktyka

Budowa na krańcu świata

Antarktyka

Antarktyka jest najpóźniej odkrytym obszarem na Ziemi. Obszar sięga do 60˚ południowej szerokości geograficznej i łączy Antarktydę z południowymi wodami trzech oceanów – Atlantyckiego, Indyjskiego i Spokojnego.

Antarktyka znajduje się w strefie klimatu lądolodu, średnia temperatura powietrza wynosi poniżej 0˚C. Szczególnie mroźne są zimy, w czasie których temperatury wahają się od -20˚ do -65˚.

Cechą szczególną Antarktyki jest jej wyjątkowa, wynikająca z izolacji bioróżnorodność – na kontynencie odkryto ponad 700 gatunków glonów, 200 typów porostów oraz ponad 50 rodzajów mchów i grzybów. Nie występują na niej za to żadne rodzime ssaki lądowe, gady ani płazy. Mimo tego na wyspie do dziś żyją gatunki obce, np. stada dzikich reniferów sprowadzonych przez norweskich wielorybników na początku XX wieku. Znakiem rozpoznawczym tego obszaru są pingwiny cesarskie. Ich ciała są przystosowane do skrajnie niskich temperatur oraz znacznego wzrostu ciśnienia towarzyszącemu głębokiemu nurkowaniu wśród skutych lodem wód.

r.

Podczas wyprawy morskiej po raz pierwszy dostrzeżono Antarktykę

°C

W 1983 r. na Antarktyce odnotowano najniższą temperaturę na Ziemi
POLSKA STACJA BADAWCZA
Kliknij aby poznać ciekawostkę
Ciekawostka
Antarktyka jest terenem, który nie należy do żadnego kraju – jej status polityczny reguluje Traktat Antarktyczny, zapewniający terytorium neutralny charakter. Jednakże, mimo bezpaństwowości kontynentu, Polska jest jednym z 29 państw konsultatywnych, a więc decyzyjnych w zakresie działalności człowieka na tym terenie.

Stacja

im. Arctowskiego

Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego znajduje się w jednym z najbardziej niedostępnych rejonów świata: na Wyspie Króla Jerzego. Decyzję o umieszczeniu jej w tym rejonie podjęto m. in. ze względu na bliskość źródła słodkiej wody oraz dogodną lokalizację zapewniającą dostęp jednostkom zaopatrzeniowym.

Patronem ośrodka został wybitny polski polarnik i badacz – Henryk Arctowski. Stacja rozpoczęła działalność 26 lutego 1977 r. i funkcjonuje nieprzerwanie do dziś. To nie tylko międzynarodowa wizytówka rodzimej nauki, ale także uznany ośrodek naukowy o wieloletniej historii i bogatej tradycji.

Ta całoroczna jednostka naukowo–badawcza zarządzana jest przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN. Mieszkają tu polscy naukowcy oraz pracownicy techniczni. Stacja pełni również rolę schroniska dla osób przybywających na Antarktykę.

Najłatwiej dostać się tam drogą morską – naukowcy i pracownicy Dekpol Budownictwo już kilkukrotnie wypływali w wielomiesięczne rejsy, których celem była właśnie wyspa w Zatoce Admiralicji.

km

Dzieli Wyspę Króla Jerzego od wybrzeża Antarktydy

W

r.

Z Gdyni wypłynęły pierwsze statki z materiałami i sprzętem niezbędnym do budowy Stacji im. Henryka Arctowskiego

Zaangażowane podmioty

Nowa stacja im. Henryka Arctowskiego jest efektem współpracy wielu polskich instytucji i firm. Inwestorem przedsięwzięcia jest Instytut Biochemii i Biofizyki PAN. Projekt i koncepcję architektoniczną przygotowali Kuryłowicz & Associates (generalny projektant) oraz Buro Happold. Wykonawcą części budowlanej jest Dekpol Budownictwo we współpracy ze spółką siostrzaną – Betpref. Nadzór inwestorski sprawuje Project Management. Za pełnobranżowy projekt wykonawczy odpowiadają DEMIURG i Home of Houses.

Budowa stacji antarktycznej to prawdziwe wyzwanie, ale też sprawdzian kompetencji, doświadczenia i budowlanego charakteru. Architekci i inwestor musieli uwzględnić w projekcie niezwykle trudne warunki pogodowe, jak wiatry ponad 160 km na godzinę, silne opady atmosferyczne oraz drastycznie niskie temperatury. Dodatkowym utrudnieniem jest brak niezbędnej infrastruktury technicznej na miejscu. W związku z tym, budowa musiała być zaplanowana niezwykle precyzyjnie, z uwzględnieniem nawet najmniejszych szczegółów i różnych scenariuszy.

W przedsięwzięcie zaangażowane są setki osób w Polsce oraz zespół naukowców i wykonawców stacjonujących w Antarktyce.

raz na

lat

Zdarza się taki projekt

r.

Rozpoczęcie budowy nowej siedziby placówki

Przedstawiciele wykonawcy

1|5

Nasza ekspedycja budowlana na Antarktykę to wyjątkowe przedsięwzięcie w historii nie tylko naszej firmy, ale też polskiego budownictwa. Ten unikalny projekt realizowany jest w niezwykle przepięknym otoczeniu, ale w warunkach, które poddają próbie zdobyte przez trzy dziesięciolecia kompetencje i doświadczenia zawodowe naszego zespołu. Tej samej próbie poddawane są również jego najtwardsze charaktery. Bardzo cieszy mnie, że nasi pracownicy zdali egzamin z umiejętności adaptacji do niezwykłego zadania, pozostając otwartymi i entuzjastycznie nastawionymi na jego skomplikowanie oraz wyzwania.

Michał Skowron, Prezes Dekpol Budownictwo
1|5

Ekspedycja Antarktyka

W ekstremalnie surowych, antarktycznych warunkach powstaje nowa Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego.

Realizacja projektu wymaga od zespołu Dekpol Budownictwo nie tylko użycia odpowiedniego sprzętu i technologii, ale przede wszystkim umiejętności, świetnej logistyki, solidarności i hartu ducha. Niezbędna jest także pokora i szacunek wobec przyrody.

Warunki na budowie dyktuje natura. Od początku budowy członkom ekspedycji towarzyszą zwierzęta – przede wszystkim zaciekawione pingwiny, które obserwują kolejne etapy powstania stacji. Troska o środowisko w takim miejscu jest szczególnie ważna.

km

Odległość od Polski

km/h

Taką prędkość osiągają wiatry w rejonie budowy stacji

Kronika budowy

Listopad 2020 r.

Załadunek statku do Antarktyki. Szybka produkcja i transport materiałów na drugi koniec świata to prawdziwe wyzwanie logistyczne. Na pokład trafiło m.in. 950 ton prefabrykatów żelbetowych oraz ponad 80 ton konstrukcji stalowych, ciężkie maszyny, kuter i elementy mostu pontonowego.

Listopad 2020 r.

Statek Dina Star załadowany wyrobami z wytwórni Betpref wypływa do Antarktyki. Nasz zespół i załogę czeka 40 dni na morzu.

Grudzień 2020 r.

Dina Star przypływa do Antarktyki. Statek zostaje przycumowany 70 metrów od lądu. Rozpoczyna się rozładunek w ekstremalnych warunkach pogodowych, który trwa 11 dni.

Wrzesień 2021 r.

Do Antarktyki wyrusza drugi statek z 17 kontenerami ładunku m.in. z płytami warstwowymi i konstrukcją żelbetową, która została wyprodukowana w Betprefie.

Listopad 2021 r.

Zespół Dekpol Budownictwo (kierownik budowy, geodeta, specjalista do spraw odwodnienia, cieśla oraz montażysta konstrukcji stalowych) rozpoczyna podróż do Chile. Na miejscu są odpowiedzialni za przeładunek sprzętu na kontenerowiec, którym płyną do Antarktyki.

Grudzień 2021 r.

Uczestnicy ekspedycji przypływają do wybrzeży Antarktyki. Po rozładunku, rozpoczyna się budowa. W tym samym miesiącu z Gdyni wypływa kolejny statek. Na jego pokładzie znajduje się konstrukcja stalowa budynku głównego oraz zaopatrzenie stacji.

Luty 2022 r.

Rozładunek statku i realizacja drugiego etapu budowy.

Kwiecień 2022 r.

Na Antarktyce zaczyna się zima, więc dalsze prace budowlane są niemożliwe. Po 6 miesiącach drugiego etapu ekspedycji, zespół Dekpol Budownictwo wraca do Polski.

Listopad 2022 r.

Rozpoczyna się kolejna część ekspedycji. Dekpol Budownictwo wraca na Antarktykę kontynuować budowę, realizując montaż elewacji hali sprzętu pływającego.

1|9
logo2.png

Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. jest jednym z największych w Polsce generalnych wykonawców obiektów kubaturowych - przede wszystkim logistycznych, przemysłowych, handlowych, salonów samochodowych oraz użyteczności publicznej.

Betpref Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości prefabrykatów betonowych oraz lekkich i ciężkich konstrukcji stalowych. W swojej ofercie handlowej ma także profile stalowe i panele elewacyjne.

Obie spółki są częścią Grupy Kapitałowej DEKPOL.