Władze SpółkiRELACJE INWESTORSKIE

Zarząd:


Mariusz Tuchlin – Prezes Zarządu Dekpol S.A.

Krzysztof Łukowski – Wiceprezes Zarządu Dekpol S.A.

Adam Olżyński – Członek Zarządu Dekpol S.A.

Andrzej Kuchtyk – Członek Zarządu Dekpol S.A.

Rafał Dietrich – Członek Zarządu Dekpol S.A.

Sebastian Barandziak - Członek Zarządu Dekpol S.A.

Rada Nadzorcza:
1. Roman Suszek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Piotr Stobiecki – Członek Rady Nadzorczej
3. Jacek Grzywacz – Członek Rady Nadzorczej
4. Jacek Kędzierski – Członek Rady Nadzorczej
5. Grzegorz Wąsacz- Członek Rady Nadzorczej


 

serwisy dekpol