Prognozy finansoweRELACJE INWESTORSKIE

2018

Zgodnie z prognozą, opublikowaną w dniu 1.02.2018 r. raportem bieżącym nr 7/2018, w ocenie Zarządu:

przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za 2018 rok łącznie ze wszystkich obszarów prowadzonej działalności mogą wynieść 710 mln zł,
w tym przychody ze sprzedaży w segmencie Generalne wykonawstwo 450 mln zł,
przychody ze sprzedaży w segmencie Działalność deweloperska 190 mln zł
oraz przychody ze sprzedaży w segmencie Produkcja osprzętu do maszyn budowlanych 70 mln zł.

 

Emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji niniejszej prognozy, a w przypadku odchyleń rzędu 20% poinformuje w trybie raportu bieżącego.

Link do raportu 7/2018

2017

Zgodnie z aktualizacją prognozy, opublikowaną w dniu 14.12.2017 r. raportem bieżącym nr 69/2017, w ocenie Zarządu:

  • przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol w 2017 roku łącznie ze wszystkich obszarów prowadzonej działalności wyniosą 560 mln zł (wobec 500 mln zł zakładanych w dotychczasowej prognozie)
  • Zysk netto wyniesie 33,5 mln zł
  • EBITDA wyniesie 54,5 mln zł.

Powyższe dane finansowe zostały przedstawione według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień ich sporządzania w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się do końca 2017 roku okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na powyższe wartości.

 

Link do raportu 69/2017

serwisy dekpol