Profile Członków ZarząduRELACJE INWESTORSKIE

Mariusz Tuchlin – Prezes Zarządu Dekpol S.A.

Pomysłodawca i założyciel firmy. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży budowlanej. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1993 r. uruchamiając Zakład Produkcyjno-Zakładowy. Z zawodu dekarz.

Michał Skowron – Wiceprezes Zarządu Dekpol S.A.


Z firmą Dekpol związany od listopada 2017 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu działem back office, w szczególności w zakresie prowadzenia procesów personalnych i płacowych również jako zarządzający Centrum Usług Wspólnych oraz w nadzorze prawnym nad obszarami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

Andrzej Kuchtyk – Członek Zarządu Dekpol S.A.


Z firmą Dekpol związany od 2010 r. Wcześniej w różnych przedsiębiorstwach odpowiadał za sprzedaż maszyn budowlanych oraz kruszyw. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku. Ukończył równie Dwuletnie Pomaturalne Studium Budowy Okrętów i Statków w Gdańsku.

Rafał Dietrich – Członek Zarządu Dekpol S.A.


Z firmą Dekpol związany od 2010 r. Aktualnie prowadzi również działalność gospodarczą w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, windykacji i marketingu. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego - Wydział Prawa i Administracji. Ukończył także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wydział Finansów i Zarządzania, rachunkowość i Controlingu.

Sebastian Barandziak – Członek Zarządu Dekpol S.A.

Z firmą Dekpol związany od 2013 r. Odpowiedzialny jest za działalność deweloperską. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Zarządzania i Marketingu.

serwisy dekpol