Osiągnięcia i nagrodyRELACJE INWESTORSKIE

Dekpol dokłada wszelkich starań organizacji i prowadzenia działalności według najwyższych standardów. Wyrazem tego jest posiadanie szeregu certyfikatów potwierdzających wysoką jakość usług i spełnianie wszelkich norm.

  • Certyfikat ISO 9001:2008 zakresu zarządzania jakością
  • Certyfikat ISO 14001:2004 - z zakresu ochrony środowiska
  • Certyfikat BB OHSAS 18001:2007 - z zakresu norm BHP
  • Certyfikat EN 1090-1:2009/AC:2010 - potwierdzający spełnienie warunków dotyczących zakładowej kontroli produkcji
  • Certyfikat EN ISO 3834-2:2007 - w zakresie produkcji konstrukcji stalowych, mostów, zbiorników wielkogabarytowych wydane przez European Federation for Wedling, Joining and Cutting

 

serwisy dekpol