KalendariumRELACJE INWESTORSKIE

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

jednostkowy raport roczny za 2017 rok: 28 kwietnia 2018
skonsolidowany raport roczny za 2017 rok: 28 kwietnia 2018

skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2018 roku: 24 maja 2018
skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2018 roku: 24 września 2018
skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2018 roku: 21 listopada 2018

Okresy zamknięte na 2018 rok związane z publikacją raportów okresowych:

29 marca – 28 kwietnia: przed publikacją raportu rocznego FY 2017
24 kwietnia – 24 maja: przed publikacją raportu kwartalnego IQ 2018
25 sierpnia - 24 września: przed publikacją raportu półrocznego HY 2018
22 października – 21 listopada: przed publikacją raportu kwartalnego IIIQ 2018;


 

serwisy dekpol