KalendariumRELACJE INWESTORSKIE

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2017 roku: 22 maja 2017
skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2017 roku: 20 listopada 2017
skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2017 roku: 11 września 2017
jednostkowy raport roczny za 2016 rok: 20 kwietnia 2017
skonsolidowany raport roczny za 2016 rok: 20 kwietnia 2017

Okresy zamknięte na 2017 rok związane z publikacją raportów okresowych:

21 marca – 20 kwietnia: przed publikacją raportu rocznego FY 2016
22 kwietnia – 22 maja: przed publikacją raportu kwartalnego IQ 2017
12 sierpnia - 11 września: przed publikacją raportu półrocznego HY 2017
21 października – 20 listopada: przed publikacją raportu kwartalnego IIIQ 2017;


 

serwisy dekpol