AkcjonariatRELACJE INWESTORSKIE

Akcjonariusz  

Akcje   Liczba akcji Udział w kapitale (%) Liczba głosów Udział w głosach (%)

Mariusz Tuchlin

Seria A i B 6.449.860 77,13% 6.449.860 77,13%

Daniel Tuchlin

Seria A 1.000 0,01% 1.000 0,01%

Familiar S.A. SICAV-SIF*

Seria B 679.583 8,13% 679.583 8,13%

Trigon TFI

Seria B 606.535 7,25% 606.535 7,25%

pozostali

Seria B 625.571 7,48% 625.571 7,48%
RAZEM   8.362.549 100,00% 8.362.549 100,00%

*Na podstawie liczby akcji zarejestrowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 28 maja 2018 r.

 

serwisy dekpol