Certyfikat EN 1090-1:2009/AC:2010,

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji (FPC) potwierdzający spełnienie warunków dotyczących zakładowej kontroli produkcji według ustaleń zharmonizowanej specyfikacji technicznej EN 1090-1:2009/AC:2010, Załącznik ZA, dotyczący wyrobu: stalowe elementy konstrukcyjne do EXC3 według EN 1090-2 z ochroną antykorozyjną, bez projektu konstrukcji, wydany przez Gesellschaft fur Schweisstechnik International mbH.

serwisy dekpol